Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Rzezawie

ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://kultura.rzezawa.pl/bip/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
ul. Wiśniowa 68
32-765  Rzezawa
tel.14 685 98 81

email: kultura@rzezawa.pl
NIP: 8681701215
REGON: 850520589

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-  filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,
-  część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,
-  brak  odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację  sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawa

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bernadetta Wągroda
e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl
Telefon: 14 685 98 81

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do  budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  prowadzi wejście główne wraz ze schodami zewnętrznymi, znajdujące się od strony południowej. Bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się miejsce parkinkowe dla osoby niepełnosprawnej oraz podjazd dla wózków, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane.Schody są oznakowane taśmą w kolorze czarno-żółtym. Wejście do budynku oddzielone jest wiatrołapem. Na kondygnacje prowadzi klatka schodowa. Budynek GCKCziS nie jest wyposażony w windę. W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w biurze zlokalizowanym na pierwszym piętrze, osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się telefonicznie pod nr. 14 685 98 81 i umówić się na załatwienie sprawy w sali spotkań na parterze.

GCKCziS w Rzezawie jest dostępne w godzinach pracy, tj. poniedziałek od godz. 9.00 - 17.00, wtorek- piątek od godz. 7:00 do 15:00.

 

 

Załączniki:

Raport o stanie dostępności

Utworzono dnia 26.03.2021, 11:36

Załącznik

Utworzono dnia 26.03.2021, 11:31

Informacje

Liczba wyświetleń: 207
Utworzono dnia: 22.09.2020
Dokument opublikował:
Bernadetta Wągroda
Podmiot udostępniający informację:
GCKCziS

Historia publikacji

 • 26.03.2021 11:36, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie dostępności
 • 26.03.2021 11:31, Administrator
  Dodanie załącznika: Załącznik
 • 22.09.2020 12:54, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności