Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

IV Przegląd Młodych Talentów - regulamin

Utworzono dnia 17.04.2019

 

 

Regulamin IV Przeglądu Młodych Talentów Gminy Rzezawa

 

Organizator:

Organizatorem IV Przeglądu Młodych Talentów Gminy Rzezawa (zwanego dalej Przeglądem) jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

Adresaci:

Przegląd Młodych Talentów skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy  Rzezawa w szczególny sposób do dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek GCKCZiS w Rzezawie.

Cele:

Głównym celem przeglądu jest propagowanie wychowania muzycznego w gminie Rzezawa, a także wspieranie uzdolnionej młodzieży i dzieci, poprzez umożliwienie zaprezentowania ich umiejętności na scenie podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

Organizacja Przeglądu:

 

  1. IV Przegląd Młodych Talentów odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz.16:00
  2. Miejsce: Biblioteka w  Krzeczowie
  3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie do biura Organizatora Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, ul. Wiśniowa 68 w  nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2019 r.:
  • wypełnionej i podpisanej „Karty Zgłoszenia”, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • w przypadku niepełnoletniego Uczestnika wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie i zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego na udział w Przeglądzie Młodych Talentów Gminy Rzezawa w dniu 10 maja 2019 roku, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • w przypadku pełnoletniego Uczestnika wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie i Zgoda Uczestnika na udział w Przeglądzie Młodych Talentów Gminy Rzezawa
    w dniu 10 maja 2019 roku, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

       4. W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły oraz indywidualni wykonawcy w kategoriach:  

  • wokalnej
  • wokalno-muzycznej.

       5. Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci i młodzież  w przedziale wiekowym 7 – 25 lat.

       6. Każdy z  uczestników przygotowuje własny program muzyczny tj.:  dwa utwory dowolnego wykonawcy (w języku polskim) w nieprzekraczalnym czasie występu do 10  minut.    

       7. Organizator  zapewnia  podstawowy  sprzęt  nagłaśniający  oraz  odtwarzacz  płyt  CD 

       8. Każdy z uczestników Przeglądu we własnym zakresie zabezpiecza (obowiązkowo) podkład muzyczny lub akompaniament. Szczegóły techniczne należy określić w karcie zgłoszenia.

       9. Organizator powoła jury, które wyłoni Młode Talenty

      10. Decyzja jury jest ostateczna.

      11. Rozstrzygnięcie Przeglądu i oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem nagród odbędzie się dnia 2 czerwca 2019 r. podczas którego laureat zaprezentuje swoje utwory  będące jednocześnie częścią programu V Gminnego Dnia Dziecka.

      12. Laureaci Przeglądu będą mieli także możliwość zaprezentowania się podczas innych imprez kulturalnych organizowanych przez GCKCziS na terenie całej gminy Rzezawa.

      13. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na przegląd oraz na Koncert Finałowy podczas „V Gminnego Dnia Dziecka”.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny