Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Laptopy dla GCKCziS z projektu ,, Sieć na kulturę''

Utworzono dnia 05.07.2022

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie otrzymało  6 laptopów o łącznej wartości 10 974 zł. od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za udział w projekcie ,, Sieć na kulturę w podregionie krakowskim’’ współfinasowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

W ramach projektu odbyły się dwa cykle szkoleń ,, Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych’’ w Świetlicy w Krzeczowie i ,, Kompetencje medialne’’ w Świetlicy w Rzezawie. Cele projektu zostały osiągnięte, czyli podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez przeprowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

Laptopy dla GCKCziS

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny