Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłaszamy Konkurs na Tradycyjną Polską Szopkę Bożonarodzeniową - regulamin

Utworzono dnia 08.11.2019

           REGULAMIN KONKURSU NA TRADYCYJNĄ POLSKĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
ul. Wiśniowa 68
32-765 Rzezawa
tel. 14 685 98 81
e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl

CELE KONKURSU:

 • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych z naciskiem na akcenty tradycji lokalnej , religinej i narodowej(historycznej)
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji związanej z okresem Bożego Narodzenia
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

ZASADY KONKURSU:

 • w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzezawa
 • pracę konkursową można zgłosić w kategorii zbiorowej (grupowej)
 • szopka powinna być opatrzona METRYCZKĄ - załacznik nr 1 zawierającą dane: nazwa placówki, numer kontaktowy do opiekuna grupy
 • pracę należy dostarczyć do Biblioteki w Rzezawie, ul. Kościelna 6 do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 17:00
 • rozstrzygnięcie konkursu w tym wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi dnia 18 grudnia 2019 r., o godz. 15:30
 • ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie
 • wystawa szopek odbędzie się w dniach 11-18 grudnia 2019 r. w godzinach pracy biblioteki
 • szopki będzie można odebrać w dniach 19-20 grudnia 2019 r.

TEMATYKA KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie statycznej, przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Szopka musi być wykonana ręcznie. Szopka powinna być wykonana z materiałów naturalnych, nie powinna zawierać ona gotowych elementów i sztucznych ozdób.

KRYTERIA OCENY:

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w oparciu o następujące kryteria:

- zachowanie tradycyjnych akcentów z nawiązaniem do lokalnej tradycji religinej i narodowej (historycznej),
- oryginalność pomysłu,
- różnorodność technik wykonania,
- estetyka wykonania,
- ogólne wrażenie artystyczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu  oraz wykorzystanie wizerunku. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 2. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Konkurs na Tradycyjną Polską Szopkę Bożonarodzeniową jest realizowany w ramach projektu „Tradycyjne polskie obrzędy Bożonarodzeniowe – kultywowanie i zachowanie tradycji we współczesnym świecie''.
 5. Nagrody dla zwycięzców zakupione zostaną w ramach projektu.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwracalna.

 

 


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działalność Nadwiślańskiej Grupy Działania  „E.O.CENOMA” współfinansowania ze środków Unii Europejskiej
 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie
  z siedzibą ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa, tel. 14 685 98 81, e-mail: kultura@rzezawa.pl, reprezentowane przez Dyrektora – Panią Renatę Prokop.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: tel. 14 685 98 81, e-mail: biurogckczis@rzezawa.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne.
 4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Rzezawie dn. 11.12.2019 r. oraz realizacji wszystkich czynności związanych z jego przeprowadzeniem na podstawie wyrażonej zgody przez podmiot danych.
 5. Wyrażona zgoda - przez osobę pełnoletnią, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica/opiekuna prawnego na rozpowszechnienie wizerunku dziecka/ podopiecznego lub odpowiednio osoby pełnoletniej utrwalonego podczas Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w Rzezawie dn. 11.12.2019 r.- przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie oraz świetlice i biblioteki działające w ramach  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie w postaci zdjęć i filmów w celu promocji działalności Gminy Rzezawa,  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu - obejmuje zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tegoż wizerunku we wszelkich formach publikacji na oficjalnych stronach internetowych: Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, a ponadto w portalach informacyjnych: Bochnianin.pl, MojaBochnia.pl, CzasBocheński.pl, kbc24.pl, Tygodnik Bocheńsko – Brzeski, Kulturalna Bochnia, Koncertowy Tarnów i Okolice, portalach społecznościowych Gminy Rzezawa, Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, slajdach, prezentacjach multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych materiałach promocyjnych związanych z działalnością Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, w tym podczas wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, jak i przy udziale Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 6. Osoba pełnoletnia ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny.
 7. Osoba pełnoletnia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ma rodzic/opiekun prawny, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Osoba pełnoletnia ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej prawo do przenoszenia danych osobowych ma rodzic/opiekun prawny.
 9. Dane osobowe uczestników mogą być przekazywane do państwa trzeciego  - Portal Facebook po uprzednim uzyskaniu zgody pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodzica/opiekuna prawnego.  W tym zakresie nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, niemniej dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Osoba pełnoletnia może uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w siedzibie w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. W przypadku osoby niepełnoletniej kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może uzyskać rodzic/opiekun prawny w siedzibie w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 11. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Imieniny