Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na warsztaty Portfolio

Utworzono dnia 06.06.2024

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na warsztaty Portfolio 11 czerwca 2024 r. od godziny 13.00 do Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie, ul. Wiśniowa 68

Szacunkowy czas trwania warsztatu – ok. 3 godziny plus ewentualny czas na dyskusję.

Warsztat Portfolio dla edukatorów to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez Doradców i Doradczynie zawodowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, których celem jest:

  • wzrost świadomości lokalnych edukatorów na temat budowania i rozwijania kompetencji wśród uczestników warsztatów, które prowadzą,
  • nabycie umiejętności przygotowania oferty warsztatowej przy użyciu i nazwaniu kompetencji jakie warsztat rozwija.

W ramach warsztatu zakładamy:

  • zapoznanie uczestników warsztatu z pojęciem kompetencji oraz roli jaką odgrywa na współczesnym rynku pracy,
  • praktyczne zajęcia z rozpoznawania, nazywania, opisywania i dokumentowania kompetencji kształtowanych podczas realizowanych podczas zajęć prowadzonych z różnymi grupami uczestników.

Dla kogo?

Warsztat portfolio dedykowany jest edukatorom realizującym zajęcia i warsztaty, czyli:

  • pracownikom instytucji kultury,
  • przedstawicielom organizacji pozarządowych (Koła Gospodyń Wiejski, Stowarzyszenia)
  • animatorom.

Prowadzący – Pani Agnieszka Woźniak-Siedlik -  specjalista ds. współpracy lokalnej  oraz doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu pracy w Krakowie – Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie.

 Liczba miejsc ograniczona.

Chęć udziału w szkoleniu proszę zgłaszać telefoniczne do biura GCKCziS w Rzezawie  tel. 14 685 98 81

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny