Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Bibliotekarz, instruktor ds. upowszechniania kultury

Utworzono dnia 29.12.2021

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Bibliotekarz, instruktor ds. upowszechniania kultury

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Wiśniowa 68
 2. Określenie stanowiska: bibliotekarz, instruktor ds. upowszechniania kultury - 1 etat
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • dobra umiejętność obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą ,dorosłymi,
 • mile widziane uzdolnienia np. manualne ,muzyczne, organizatorskie i  inne,
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością biblioteczną i kulturalno- rekreacyjną,
 • umiejętność prowadzenia prac biurowych,
 • organizowanie zajęć, spotkań bibliotecznych, kulturalnych, rekreacyjnych,
 • organizowanie imprez,
 • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat B,
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie życiorys – curriculum vitae,
 • świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  w godzinach pracy w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2022 r.

Kontakt telefoniczny 14-6859881.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA (!)

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik 2
  Utworzono dnia 29.12.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik 1
  Utworzono dnia 29.12.2021, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny