Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Instruktora ds. upowszechniania kultury

Utworzono dnia 21.07.2020

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  pracy Instruktor ds. upowszechniania kultury

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Wiśniowa 68
 2. Określenie stanowiska: instruktor ds. upowszechniania kultury – 1/2 etatu
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne:
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą ,dorosłymi
 • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami
 • uzdolnienia np. manualne ,muzyczne, organizatorskie i  inne,
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno  – rekreacyjną
 • umiejętność organizowania i współorganizowania  imprez,
 • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia prac biurowych,
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • wykształcenie min. średnie
 • prawo jazdy kat B

        5.  Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie życiorys – curriculum vitae,
 • świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  w godzinach pracy w nieprzekraczalnym terminie do 28  lipca 2020 r.

Kontakt telefoniczny: 14 685 98 81

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

UWAGA (!)

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik
  Utworzono dnia 21.07.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik
  Utworzono dnia 21.07.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny