Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’

Utworzono dnia 07.09.2022

Zaczynamy realizację projektu

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działalność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” współfinansowana ze środków Unii Europejskie w ramach projektu grantowego ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych’’ poddziałanie 19.2,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zaczynamy realizację projektu

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie rozpoczyna realizację zadania pn. "Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”  realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane jest do osób dorosłych PIERWSZEŃSTWO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE mają kobiety.

W ramach projektu odbędą się :                                                                                                                                                                                                                                               - warsztaty kulinarne                                                                                                                                                                                                                                                                     - wydanie książki kucharskiej z przepisami kuchni tradycyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Prelekcja KGW w Łazach – Boczek duszony w piwie

                                                                                                                                                                                                                         

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 33 618, 50 zł

W tym : dofinansowanie  21 179,00      

...............................................................................................................................................

Zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu ,, Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zakończyło pierwszy etap zadania pn. "Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’. Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane było do osób dorosłych, pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby z grupy defaworyzowanej tj.kobiety.

W ramach projektu w terminie od 8 do 30 czerwca 2021r.  odbyły się :

- Warsztaty kulinarnych pn. ,, Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki’’ w miejscowości : Jodłówka, Krzeczów, Borek i Dąbrówka po dwa spotkania , których uczestnikami były Panie z miejscowości Rzezawa, Łazy , Krzeczów , Jodłówka, Ostrów Królewski, Borek, Dębina, Buczków, Dąbrówka, Okulice i Bratucice

  - Prelekcja Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach – ,, Boczek duszony w piwie’’. Celem prelekcji było przybliżenie większej liczbie osób potrawy z terenu gminy Rzezawa wpisanej na listę produktów tradycyjnych.

Każdy uczestnik warsztatów kulinarnych otrzymał fartuszek, który zakupiło Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

Zwieńczeniem warsztatów będzie wydanie książki kucharskiej z przepisami kuchni tradycyjne i regionalnej wzbogaconej o nowe smaki.                                                                      

 Zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”  realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do galerii zdjęć!           

                                                                                                                                                                                                          

 

................................................................................................................................................

Zakończenie projektu ,, Tradycja kierunkowskazem w przyszłość''

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zakończyło realizację zadania pn. ,,Tradycja kierunkowskazem w przyszłość''.

W ramach projektu w terminie od 8 do 30 czerwca 2021r.  odbyły się:

- warsztaty kulinarne pn. ,,Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki'' w miejscowości: Jodłówka , Krzeczów, Borek i Dąbrówka po dwa spotkania, których uczestnikami były Panie z miejscowości Rzezawa, Łazy, Krzeczów, Jodłowka, Ostrów Królewski, Borek, Dębina, Buczków, Dąbrówka, Okulice i Bratucice. Cykl spotkań odbywał się po okiem profesjonalnego kucharza Pana Krzysztofa Odroń - Firma Taste Chef Mobilna Akademia Kulinarna.

W warsztatach udział wzięło ok 130 osób!

- Prelekcja Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach - ,,Boczek duszony w piwie''. Celem prelekcji było przybliżenie większej liczbie osób potrawy z terenu gminy Rzezawa wpisanej na listę produktów tradycyjnych.

Zwieńczeniem warsztatów jest wydania książka kucharska z przepisami kuchni tradycyjnej - ,, Regionalna Kuchnia wzbogacona o nowe smaki'',          którą otrzyma każdy uczestnik projektu.

Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poporzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartej na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane było do osób dorosłych, pierwszeństwo udziału w projekcie miały kobiety.

Uczestnicy warsztatów otrzymali fartuszki, które zakupiło Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 33 618,50 zł

                                  Zadanie wspófinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowane projektu grantowego                                Nadwiślańskiej Grupy Działania ,,E.O.CENOMA'' pod nazwą ,, Kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu''.PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Warsztaty kulinarne pn. ,, Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki’’

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny