Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Rzezawie

ul. Wiśniowa 68, 32-765 Rzezawa

 

Nabór na stanowisko Instruktor ds. upowszechniania kultury

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Instruktor ds. upowszechniania kultury

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Wiśniowa 68
 2. Określenie stanowiska: instruktor ds. upowszechniania kultury – 1/2 etatu
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą ,dorosłymi

–    mile widziane uzdolnienia np. manualne, muzyczne, organizatorskie i  inne,
–    znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
–    umiejętność prowadzenia prac biurowych,
–    organizowanie zajęć, spotkań kulturalnych, rekreacyjnych,
–    organizowanie imprez,
–   umiejętność współpracy ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, klubami
–   wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
–   prawo jazdy kat B
–   chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.

 1. Wymagane dokumenty:
  - podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
  - podpisany własnoręcznie życiorys – curriculum vitae,
  świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
  dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy (z klauzulą: „za zgodność z przedłożonym dokumentem”, miejscowość, data i podpis),
   
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  w godzinach pracy w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2019 r.

Kontakt telefoniczny: 14 685 98 81

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA (!)

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 28.02.2019, 12:28

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 28.02.2019, 12:28

Informacje

Liczba wyświetleń: 302
Utworzono dnia: 28.02.2019

Historia publikacji

 • 28.02.2019 12:28, Anna Wnęk
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 2
 • 28.02.2019 12:28, Anna Wnęk
  Dodanie załącznika: Załącznik nr 1
 • 28.02.2019 12:27, Anna Wnęk
  Dodanie dokumentu: Nabór na stanowisko Instruktor ds. upowszechniania kultury