Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko – pracownik administracyjny

Utworzono dnia 29.11.2018

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie,
  ul. Wiśniowa 68, 32-765
 2. Określenie stanowiska i wymiar czasu pracy:  Pracownik Administracyjny,  1 etat
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia umowy.
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem - wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego,
 • zarządzanie danymi (m.in. szyfrowanie, sporządzanie kopii baz),
 • administrowanie sieciami i systemami komputerowymi,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • umiejętność pracy w oprogramowaniu graficznym typu COREL (plakaty, zaproszenia, publikacje)
 • wykonywanie i obróbka zdjęć,
 • prowadzenie zagadnień ochrony danych osobowych (RODO) i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych,
 • prace biurowe i kadrowe,
 • kreatywność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat B
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie życiorys – curriculum vitae,
 • świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy,
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie  w godzinach pracy w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2018 r.
Kontakt telefoniczny: 14 685 98 81
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGA (!)

Do oferty należy załączyć własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny