Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaczynamy realizację projektu

Utworzono dnia 31.05.2021

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działalność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” współfinansowana ze środków Unii Europejskie w ramach projektu grantowego ,,Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych poprzez kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych’’ poddziałanie 19.2,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zaczynamy realizację projektu

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie rozpoczyna realizację zadania pn. "Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”  realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane jest do osób dorosłych PIERWSZEŃSTWO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE mają kobiety.

W ramach projektu odbędą się :                                                                                                                                                                                                                                               - warsztaty kulinarne                                                                                                                                                                                                                                                                     - wydanie książki kucharskiej z przepisami kuchni tradycyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Prelekcja KGW w Łazach – Boczek duszony w piwie

                                                                                                                                                                                                                         

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 33 618, 50 zł

W tym : dofinansowanie  21 179,00      

 

                                                                                                                                

 

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny