Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu ,, Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’

Utworzono dnia 05.07.2021

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zakończyło pierwszy etap zadania pn. "Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’. Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane było do osób dorosłych, pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby z grupy defaworyzowanej tj.kobiety.

W ramach projektu w terminie od 8 do 30 czerwca 2021r.  odbyły się :

- Warsztaty kulinarnych pn. ,, Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki’’ w miejscowości : Jodłówka, Krzeczów, Borek i Dąbrówka po dwa spotkania , których uczestnikami były Panie z miejscowości Rzezawa, Łazy , Krzeczów , Jodłówka, Ostrów Królewski, Borek, Dębina, Buczków, Dąbrówka, Okulice i Bratucice

  - Prelekcja Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach – ,, Boczek duszony w piwie’’. Celem prelekcji było przybliżenie większej liczbie osób potrawy z terenu gminy Rzezawa wpisanej na listę produktów tradycyjnych.

Każdy uczestnik warsztatów kulinarnych otrzymał fartuszek, który zakupiło Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

Zwieńczeniem warsztatów będzie wydanie książki kucharskiej z przepisami kuchni tradycyjne i regionalnej wzbogaconej o nowe smaki.                                                                      

 Zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”  realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do galerii zdjęć!           

                                                                                                                                                                                                          

 

Warsztaty kulinarne pn. ,, Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki’’

Deklaracja dostępności

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.


Imieniny